Mmmm..... cookies...

15. januar 2024

Årshjul/mødeplan 2024

Bestyrelsesmøde      10.01.2024   kl.17.30 
Ekstraordinært afd. møde   25.01.2024   kl.18.30 Kilden
Bestyrelsesmøde   13.02.2024  kl.17.30
Bestyrelsesmøde   13.03.2024  kl.17.30
Bestyrelsesmøde   16.04.2024   kl.17.30
Afdelingsmøde    30.04.2024  kl.18.30 Kilden
Bestyrelsesmøde konst.   30.04.2024  
Afdelingstjek/best.møde   15.05.2024  kl.13.00/17.30
Bestyrelsesmøde   12.06.2024  kl.17.30 
Repræsentantskabsmøde    10.06.2024  kl.17.30
Bestyrelsesmøde   14.08.2024  kl.17.30
Bestyrelsesmøde   17.09.2024  kl.17.30
Bestyrelsesmøde   23.10.2024  kl.17.30
Bestyrelsesmøde   20.11.2024  kl.17.30
Bestyrelsen/jul    04.12.2024  kl.17.30