Mmmm..... cookies...

1. oktober 2019

Bestyrelsens træffetider

Sted:  Mødelokalet, Nygårds Plads 2 D

Der er ikke faste træffetider, men der holdes "åbent hus" ca. én gang i kvartalet, jf. beboerbladet "Brokær orientering"

Kontakt til bestyrelsen: 


Mail: 603@603.dk